#MYSVANEFORS

  Allmänna villkor #MySvanefors

  Varje gång vi ser vår hemtextil i våra kunders hem blir vi så glada och stolta över våra produkter och varumärke. Så stolta att vi ibland ber om lov att få dela med oss av kundens bilder/rörliga material (hädanefter “material”). Vi kan publicera materialet i våra sociala medier, på vår hemsida, i tryckt marknadsföringsmaterial (ex. kataloger) och i marknadsföring via e-post, men självklart alltid med hänvisning till upphovsmannens/kvinnans Instagramkonto.

   

  Om kunden svarar på vår kommentar och använder hashtaggen #MySvanefors godkänner den följande:

  Du beviljar Svanefors Of Sweden AB (hädanefter “Svanefors”) en icke-exklusiv, återkallelig, royaltyfri, global licens utan numerär begränsning att använda allt material för vilka du har använt #MySvanefors, för vår marknadsföring (inklusive vår hemsida/e-handel, katalog, nyhetsbrev/e-post och i våra sociala medier). Svanefors hävdar ej ägande för materialet.

  Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till ditt material, (ii) du har tillstånd från den eller de eventuella personer som förekommer i ditt material, för medverkan i marknadsföringssammanhang för Svanefors, (iii) Svanefors användning av materialet inte utgör någon kränkning av rättigheterna hos en eventuell tredje part eller lagbrott.

  Härmed försäkrar och intygar du att försvara och befria Svanefors och alla personer som agerar å Svanefors vägnar, från alla kostnader och förluster som uppkommit på grund av eventuella fodringar eller efterfrågningar av någon tredje part genom användningen av ditt material, och från regelbrott mot en annan person eller entitet, och/eller brott mot gällande lagar och förordningar. Du hålls uteslutande ansvarig för alla skador som uppstått från regelbrott och/eller copyright-överträdelser, oavsett om materialet har publicerats och/eller tagits bort från vår hemsida, katalog, våra sociala medier och i e-postmarknadsföring.